Yasal süresinde ödenmeyen aidatlar için ihtar gönderilir.
İhtardan sonuç alınamadığı takdirde yasal işlemler başlatılarak aidatın tahsil yoluna gidilir.
Site / Apartman adına herhangi bir şirket ve kurumla ilgili bir dava gündeme gelmiş ise kat malikleri kurulu kararı ile takibi yapılır.
Site / Apartman içerisinde yönetim planı ve kanuna aykırı davranış gösteren herhangi bir daire ya da bir durum var ise gerekli ihtarlar gönderilir ve yine kat malikleri kurulu kararı ile takibi yapılır.