Kat maliklerinin borç ve alacak durumlarının takibi yapılır.
Aidat ödemeleri her ay kapalı zarflar içinde hesap özeti olarak gönderilir.
Aidatlar her ayın belirlenen döneminde ödenir. Ödemelerinde titiz davranmayanlar ile bu tutumlarını alışkanlık haline getirmiş olan borçlular hakkında Firmamız tarafından verilen süre sonunda derhal yasal işlem başlatır ve sonuçlandırılır.
Site-Apartman adına bankada hesap açılır ve bütün tahsilat, alacaklar banka hesabında toplanır. Elden aidat toplanmaz. Yapılacak olan tüm işler site-apartman adına açılan bu banka hesabı kullanılarak ödenir.
-Ortak alanlardaki Elektrik, Merdiven Otomatiği, Doğalgaz, Su vb. ödemeleri banka hesabına verilecek otomatik ödeme ile gününde ödenir.
Denetim kuruluna her ay gelir-gider ve borç-alacak durumlarını gösterir raporlar gönderilir.
Sitenizde çalışan görevlilerinizin maaşlarının zamanında ödenmesi gerçekleştirilir.
SGK işe giriş bildirgeleri ve aylık SGK bildirgesi yapılır.
Site görevlilerinizin işe giriş çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilmesi gereken evraklar tanzim edilir.
Yıllık izin formları hazırlanır.
Özlük dosyası oluşturulur.
Kıdem tazminat fonu site/apartman bütçesi içerisinde ayrılması sağlanır ve takip edilir.
Firmamız, apartman&site adına borçlanamaz, borç alamaz, borç veremez, çek ve senet tanzim edemez, çek veya senet ciro edemez, eski yönetim dönemlerinde tahakkuk etmiş her türlü borca ve yasal olmayan her türlü işlem ve uygulamadan sorumlu ve muhatap tutulamaz.
Sözleşmelerimiz bir yıllıktır. Hizmetlerimizden memnun kalmamanız durumunda, firmamıza bir ay önce yazılı bildirimde bulunduktan sonra salt çoğunluğun onayı ile tek taraflı olarak yönetim sözleşmesini fesih hakkınız bulunmaktadır.