Nüfusu hızla artan ve sosyo-kültürel açıdan gelişen toplumlarda,
birey ve ailelerin başlıca ihtiyaçlarından biri de konut teminidir. Özellikle ülkemizde sanayileşme, kentleşme ve beraberinde getirdiği -anne, baba ve çocuklardan oluşan- çekirdek aile modeli, 1960’lı yıllardan itibaren birtakım çözüm arayışlarını mecbur kılmıştır. Geçmişte gelenekler, maddi olanaksızlıklar gibi nedenlerden dolayı müstakil ev, konak gibi yan yana düzendeki konutlarda birkaç nesil bir arada yaşamını sürdürürken, zamanla refah seviyesinin artması, köyden kente göç, kültürel değişim gibi sebeplerle yaşam alanlarımız şekil değiştirmeye başlamıştır.Tek katlı konutlardan, önce “dubleks”, “tripleks” adı verilen konutlara geçilmiş ve zamanla özellikle büyük kentlerde apartmanlar, gökdelenler bunların yerini almıştır. Bu süreçte, yıllarca müstakil konutlarda “kendi dört duvarından” sorumluluk duygusu ile yaşamış olan çoğu kişi, toplu yaşam alanlarına taşınırken yalnız eşyalarını değil, geçmişten gelen bazı alışkanlıklarını da beraberinde taşımaktadırlar.
Eski evlerinin duvarları, zemin ve tavanı sadece kendilerine ait iken, yeni düzende bunları “ortak kullanım alanı” adı altında başkalarıyla paylaşmaları gerekmiştir. Ortak kullanım alanlarının paylaşılmasının gerekliliği, kuralları ve kuralların düzenli ve tutarlı bir şekilde uygulanabilmesi için yönetim kavramını beraberinde getirmiştir. Günümüzde “bina yönetimi” olarak genişletilmiş bu kavram, apartman, site, iş merkezi yönetimini kapsamaktadır.
Bina yönetimi, yeterli bilgi ve deneyim gerektiren bir iş olduğundan son yıllarda kişilerin “yöneticiliğinden” profesyonel şirketlerin “yönetimine” doğru değişim göstermeye başlamıştır.
Mevcut düzende çoğunlukla kendisi de kat maliki olan ve binada ikamet eden yönetici; aidat ve avans ödemeleri, binada uyulması gereken kurallar gibi konularda meydana gelen sorunlar karşısında zorluk çekebilmektedir. “Yüz yüze baktığı” komşusuna karşı -örneğin; aidat borcundan dolayı- hukuki işlem başlatamamaktadır. Bunun yanında kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için hak ve yükümlülükler konusunda birtakım eksik ve yanlış uygulamalar yapabilmektedir. Halbuki kimse yönetici olmak istemediği için mecburen yönetici olmuştur.Profesyonel yönetim yaklaşımı ise; faydalananlara (tüm kat malikleri, kiracılar vb.) karşı eşit, tarafsız yönetim sergileyerek sorunların çözümünde “Kat Mülkiyeti Kanunu”nu esas alarak hizmet sağlamaktadır. Ayrıca profesyonel yönetici söz konusu binada ikamet etmemesi, çoğu geleneksel yöneticinin sıkıntı duyduğu “komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi” gibi bir sorunu da ortadan kaldırmaktadır. Mali konuların takibi ve muhasebeleştirilmesi toplu yaşam alanları ile ilgili önemli konulardan olup, bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca profesyonel yönetim şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren hukuksal danışmanları (avukat) ile problemleri süratle çözüme ulaştırmak adına zamandan ve paradan tasarruf sağlamaktadır.
Günümüzün gittikçe kalabalıklaşan toplumlarında başlı başına bir sorun haline gelen apartman yöneticiliği kavramına farklı bir anlayış getirmeyi hedefleyen Burak Yönetim olarak amacımız, toplu yaşam alanlarının, kat sakinleri arasındaki sorunları en aza indirgeyerek profesyonel olarak yönetilmesini sağlamak, ortak yaşam alanını ilgilendiren konularda komşuluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için apartman yöneticiliğini tarafsızlık ilkesine uygun yapmaktır.

PROFESYONEL YÖNETİMİN AVANTAJLARI:

APARTMANINIZIN YÖNETİMİ PROFESYONEL OLARAK TARAFIMIZDAN YAPILDIĞINDA;

1- Apartmanınızın masraflarını dairelere nasıl paylaştıracağım diye düşünmeyeceksiniz.
Arsa payıymış, eşitmiş, adam başına imiş gibi sorunlar sizi rahatsız etmeyecek.
2- Dairelere yaptıkları ödemeler için tek tek makbuz yazmayacak bunu deftere nasıl işleyeceğim diye düşünmeyeceksiniz.
3- Hazırlamakla yükümlü olduğunuz işletme projesi ve detaylarından ve kabul görmesi için yapmanız gerekenlerden kurtulacaksınız.
4- Kapıcı,kaloriferci, gece bekcisi ve (veya) bahçıvanınızın SSK , işe giriş bildirgelerini ,aylık SSK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
5- Yukarda sayılan Apartman hizmet görevlilerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları
tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.
6- Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılması ve alınan kararların kanun karşısında dayanaklara dayanması konusunda
bir kuşkunuz kalmayacak. Alacağınız kararlar K.M.K ‘na uygun olacak ve kanunen takibi kolay olacak.
7- Apartmanın ihtiyacı olduğunda asansörcü, elektrikci, tesisatcı gibi ustaları aramayacak yapılan işin düzgün yapılıp, yapılmadığını kontrol için
ustaların başında beklemeyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacağız.
8- Ortak kullanım alanları olan, çatınızın akması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması işleri yaptırılacağında
fiyat teklifleri, bu teklifi veren firmaların güvenilirliği, en uygun fiyata en kaliteli şekilde kime yaptırılacağı bizim tarafımızdan hazırlanacak,
teklifler size gelecek siz karar vereceksiniz.
9- Apartman masraf ve faturalarını deftere işlemek bize kalacak, siz rahatınıza bakacaksınız
10- Binamızı sigorta yaptırdık mı, yangın tüplerimiz dolu ve kullanıma hazır mı diye dert etmeyeceksiniz.
11- Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.
12- Parasını ödemeyen komşunuzu icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.
13- Apartmanın temizlik ve hijyenik bir ortamda olup olmadığı denetlenecek. Gerekli temizlik yaptırılacaktır.